Tjänster
Har du problem med tillgången på kompetent personal?
Vi har lösningen!
Vår erfarenhet finns inom bland annat dessa områden:
  • Projektledning
  • Systemdesign
  • Konstruktion
  • Test och verifiering
  • Integration
  • Validering
  • Support och underhåll
  • Industrialisering
  • Produktion
  • Management
  • Process- och metodikarbete
  • Kravhantering
  • Kvalitetssäkring
  • Säkerhet
  • Strategiarbete
  • Upphandling
  • Utredningar
  • Utbildning

Kontakta oss så berättar vi mer!