Testbarhetsgranskning
Går det att testa era konstruktioner och hur skall det gå till?
Vi har stor erfarenhet av vad testning innebär och hur detta måste hanteras inom en organisation. Det är inte bara själva konstruktionen som skall fungera. Även arbetssättet måste fungera för att få en organisation att klara av att utveckla produkter om och om igen med rätt kvalitet.
Vi kan hjälpa er att göra en testbarhetsgranskning.
Fördelar med testbarhetsgranskning:
    • Säkra att produkten går att testa
    • Funktionalitet enl. kravspecifikation
    • Lära organisationen vad testbarhet innebär i praktiken
    • Ändrat beteende hos konstruktörer, "att göra mera rätt"
Kontakta oss så berättar vi mer!