Test
En introduktion till test i utvecklingsprojekt och organisationer.
Vi har stor erfarenhet av vad testning innebär och hur detta måste hanteras inom en organisation. Det är inte bara själva konstruktionen som skall fungera. Även arbetssättet måste vara väl fungerande för att få en organisation att klara av att utveckla produkter om och om igen med rätt kvalitet.

Vi går igenom:
  • Begrepp
  • Testprocessen
  • Teststrategier
  • Roller inom en testorganisation
  • Testpyramiden
  • Varför ska man bygga in testbarhet?
  • Hur bygga in testbarhet?