Processer
En introduktion till processer i utvecklingsprojekt och organisationer.
I samband med förändringar i arbetssätt blir det ofta uppenbart att man faktiskt inte vet hur man jobbar. Om det skall ändras behöver man veta: Från vad. Till vad?
  • Varför behövs processer?
  • Hur fungerar det?
  • Exempel på processer.
  • Pro-Cess, en enkel process för att utveckla processer.