Mentorskap
En mentor skall ge er den kompetens som krävs för att säkerställa ett lyckat projekt med nöjd personal.
Vi analyserar kompetensbehov, coachar, agerar bollplank, stödjer olika funktioner, ger råd, handleder, utbildar och om det behövs kan vi rekrytera och rollbesätta vakanser i ert projekt.
Vi definierar tydliga mål, i en liten omfattning till att börja med.
Åtgärderna planeras utifrån det fortlöpande projektet, och sätts in där de har störst effekt. Vi kan samverka med er under hela utvecklingen från start till avslut av projekt.
Vi förmedlar alltid vår kunskap till er så att våra mentorer kan ersättas av era medarbetare.

Kontakta oss så berättar vi mer!