Kvalitet
En introduktion till kvalitetsarbete.
  • Vad betyder alla olika termer, som till exempel CMM/CMMi, ISO9001, ISO14001, MILSTD498 osv?
  • Hur tänker man kvalitet?
  • Vad är ett kvalitetssystem?
  • Hur inför man ett kvalitetssystem?