Kravhantering
Kravhantering är en metod att säkerställa att ett krav är korrekt. Det skall även göra det lättare att implementera och testa kraven.
Detta underlättar också hanteringen av nya, ändrade och borttagna krav.
Hanteringen av krav och den därtill hörande spårbarheten till annan projektinformation är något som pågår under hela projektets och/eller produktens livslängd.
Vi går bland annat igenom:
  • Varför behövs kravhantering?
  • Hur fungerar det?
  • Vad är ett krav?
  • Vilka krav kan ställas på ett krav?
  • Exempel på kravhanteringsprocesser.
  • Några kravspårningsverktyg.