Kartlägga och Anpassa
Kartlägga och Anpassa är - i korthet- vår egen metod som används vid just kartläggning och anpassning.
Syftet med detta arbete är att:
  • identifiera områden där åtgärder skulle vara lönsamt
  • bearbeta ett förslag utifrån detta
  • snabbt komma igång med åtgärder

Den metod vi använder för att göra en kartläggning innehåller följande moment:
  • Kartläggning i form av intervjuer och/eller "workshop"
  • Analys
  • Presentation av resultatet (ca: en vecka efter kartläggningen)
  • Förslag till lösning

Anpassning av beslutade åtgärder kommer i ett senare steg.
Vår erfarenhet säger att dom åtgärder som ger ett bra resultat ofta är små i omfattning.
Vi vet att vår metod ger ett snabbt och lönsamt resultat.

Kontakta oss så berättar vi mer!