Allmänt
Compiro startades i mars 1999 och har sedan dess stått i en kontinuerlig tillväxt.
Compiros konsulter har en genomsnittlig branscherfarenhet av 16 år.
Kuriosa:
"Compiro" kommer från det italienska ordet "compiere" som betyder:
  • Observera
  • Uppnå
  • Åstadkomma
  • Utföra
  • Slutföra